All Sofas
PRICE RANGE

Alma Sofa
Alma Sofa

40%

ALMA SOFA

By Bentchair

₹70,799 ₹42,479
EMI: ₹2,060 | BENTPOINT: 3540
Alayna Sofa
Alayna Sofa

40%

ALAYNA SOFA

By Bentchair

₹66,079 ₹39,647
EMI: ₹1,922 | BENTPOINT: 4012
Sonoma Double Seater
Sonoma Double Seater

40%

₹57,524 ₹34,514
EMI: ₹1,673 | BENTPOINT: 2876